Stichting Grootfontein                                        

V. Oldenbarneveltlaan 67

1215 GE  Hilversum

Netherlands

+31 35 628 4766

fam.lubberts@planet.nl


De Stichting Grootfontein heeft als doel het ondersteunen van inheemse minderheden in zuidelijk Afrika.

Met name de San, of Bushmen, in NamibiŽ  vormen een ernstig bedreigde bevolkingsgroep die lijdt onder

armoede, ondervoeding, analfabetisme en ziektes als TBC, HIV/AIDS en malaria. De kindersterfte is

hoog, het percentage HIV positieven is onbekend maar wordt geschat op meer dan 50%.

 

 De San hebben een ngo opgericht om hun belangen te behartigen: WIMSA